ŚCIEŻKA KARIERY

 

Ścieżka kariery

Podstawowym zadaniem agenta nieruchomości RE/MAX PREMIUM jest pozyskiwanie klientów i ofert nieruchomości, promowanie i prezentowanie nieruchomości, poszukiwanie potencjalnych nabywców, obsługa klienta na każdym etapie transakcji.

Praca agenta nieruchomości polega na nieustannym kontakcie z ludźmi, wymaga dużego zaangażowania i wysokich umiejętności interpersonalnych. Agenci nieruchomości muszą odznaczać się wysokim poziomem etyki oraz wzbudzać zaufanie.

Agenci stowarzyszeni z biurem nieruchomości RE/MAX PREMIUM budują osobistą markę i wizerunek na rynku lokalnym oferując klientom profesjonalną, wszechstronną obsługę. Pomagają w sporządzaniu umów, pism, wniosków i uczestniczą w negocjacjach sprzedażowych. Doradzają klientom w wielu aspektach związanych ze sprzedażą, zakupem czy wynajmem nieruchomości.

Konieczne umiejętności i wiedzę do pracy w zawodzie agenta nowe osoby zdobywają podczas szkoleń wstępnych i okresowych. Praca w tej branży wymaga ciągłego dokształcania się i pogłębiania wiedzy. To idealny zawód dla ludzi lubiących uczyć się i nawiązywać nowe kontakty.

Praca Agenta Nieruchomości RE/MAX polega na:

pozyskiwaniu ofert

budowaniu bazy klientów oraz utrzymywaniu relacji z nimi

kompleksowej obsłudze transakcji

opracowywaniu planów marketingowych nieruchomości

sprawdzaniu stanu faktycznego i prawnego nieruchomości

przygotowywaniu ofert oraz prezentacji nieruchomości

reprezentowaniu klienta w negocjacjach

pomocy w załatwianiu formalności i organizowaniu spotkań

prezentowaniu nieruchomości potencjalnym kupującym

 

 

WSPÓŁPRACA ROZPOCZYNA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ

Szkolenie wprowadzające dla agentów nieruchomości RE/MAX Accelerate to 15 dni wykładów i warsztatów poświęconych standardom działania, technikom pracy i przepisom prawa. Szkolenie obejmuje wszystko, co jest niezbędne do rozpoczęcia pracy agenta nieruchomości RE/MAX.

Szkolenia wewnętrzne w biurze RE/MAX PREMIUM na temat procedur i zasad działania naszego biura, niezbędnej dokumentacji, wzorów umów i korzystania z systemów IT.

Po 2 tygodniach szkoleń wstępnych agent rozpoczyna pracę pod okiem mentora i uczestniczy przez 8 tygodni w programie wdrażającym RE/MAX Compass.

Agent RE/MAX od początku skupia się na pracy z klientem i pozyskiwaniu ofert.

Agent otrzymuje szerokie wsparcie, obejmujące m.in. dostęp do wyposażonego biura i systemów wspierających, wsparcie administracyjne przy obsłudze ofert, indywidualną stronę www,  materiały marketingowe, obsługę profesjonalnego grafika i niezbędną dokumentację.

  NIE PROWADZISZ AKTUALNIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI?

Pomożemy Tobie znaleźć odpowiednie rozwiązanie i ułożyć ścieżkę wdrożenia dostosowaną do Twoich możliwości. Model współpracy między agentem i biurem RE/MAX opiera się na umowie stowarzyszeniowej między przedsiębiorcami (B2B). Z tego względu rekomendowane jest założenie działalności przez agenta przed ukończeniem szkoleń wprowadzających.

JAKIE SĄ WARUNKI FINANSOWE WSPÓŁPRACY AGENTA Z BIUREM RE/MAX?

Jako przedsiębiorca musisz zainwestować w Twój przyszły biznes. Z tytułu przeprowadzenia szkoleń i przekazania know-how pobieramy opłatę wstępną, której wysokość ustalana jest indywidualnie. Wynagrodzenie agenta za przeprowadzone transakcje uzależnione jest od wartości transakcji i wynosi nie mniej niż 50% przychodu biura z tego tytułu.

   
pixel