KONTAKT

Aleksandra Fedoruk, Agent Nieruchomości

 +48 501 606 677

  aleksandra.fedoruk@remax-polska.pl 

Henryk Wojtaszek, Agent Nieruchomości

+48 574 223 003

henryk.wojtaszek@remax-polska.pl

 

 

pixel