Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności dla użytkowników strony internetowej, w szczególności klientów biura i kandydatów na agentów nieruchomości

Ta strona internetowa jest zarządzana przez RE/MAX PREMIUM Biuro Nieruchomości działające pod firmą Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407 oraz Regon 010089452. Niniejsza polityka prywatności opisuje jak pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe, pełniąc rolę administratora danych, w związku z tą witryną lub innymi usługami świadczonymi przez nas na Twoją rzecz jako klienta.
1. Twoje dane osobowe
Podczas Twojej wizyty na tej stronie, będziemy automatycznie gromadzić następujące dane osobowe:
 · informacje o stronach, które odwiedzasz na tej witrynie ;
 · data i czas twojej wizyty,
 · Twój adres IP,
 · rodzaj twojej przeglądarki internetowej,
 · stronę (URL), którą odwiedziłeś przed wejściem na tę stronę oraz
 · konkretne pliki cookies (patrz sekcja 2.1 poniżej).
 Co więcej, będziemy gromadzić wszelkie dane, które nam przekażesz korzystając z tej strony.
 Dane osobowe, które przetwarzany w tym kontekście to:
 · Twoje imię i nazwisko
 · Twój adres;
 · Twój numer telefonu;
 · Twój adres e-mailowy;
  · oferty i powiązane z nimi listy ofertowe;
 · dane dotyczące indywidualnych transakcji dotyczących nieruchomości;
  · Twój życiorys (cv) jeżeli przekazujesz nam dane w związku z udziałem w procesie rekrutacji
 
Przekazanie żądanych przez nas danych osobowych nie jest obligatoryjne, w przypadku jednak braku dobrowolnego przekazania takich danych, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony lub korzystać z naszych usług.
 
2. Cookies, Google Analytics, Facebook
2.1. Cookies
Ta strona korzysta z tak zwanych plików cookies. Cookie to mały plik, który może zostać zainstalowany na Twoim komputerze, kiedy korzystasz ze strony. Cookies wykorzystywane są w celu zwiększenia funkcjonalności podczas korzystania z tej strony przez odwiedzających. Mogą one zostać stworzone w celu odnotowywania Twoich wizyt i wspierania Cię w nawigowaniu po witrynie, umożliwienia Ci rozpoczęcia tam, gdzie wcześniej skończyłeś i/lub zapamiętania Twoich preferencji i ustawień, kiedy odwiedzasz stronę po raz kolejny. Cookies nie mogą uzyskać dostępu, odczytywać ani modyfikować innych danych znajdujących się na Twoim komputerze.
Większość plików cookies na tej stronie to tak zwane sesyjne cookies. Zostają automatycznie usunięte, kiedy opuścisz stronę. Niemniej jednak, znajdujące się na tej stronie trwałe ciasteczka zostają na Twoim komputerze dopóki nie usuniesz ich z przeglądarki. Używamy ich, by rozpoznać Cię, kiedy powrócisz na naszą stronę.
Jeśli chcesz kontrolować pliki cookies zainstalowane na twoim komputerze, możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak by ostrzegała Cię, kiedy strona chce zainstalować plik cookie lub całkowicie zablokować cookies. Możesz je również usunąć ze swojego komputera. Użyj funkcji „Pomoc” w przeglądarce, w celu uzyskania szerszej informacji jak tego dokonać.
Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na Twój odbiór witryny i/lub uniemożliwić Ci pełne z niej korzystanie.
2.2. Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej zapewnianej przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookies, w celu móc zanalizować umożliwienia analizy Twojego korzystania z tej strony. Informacje wygenerowane przez cookie dotyczące Twojego korzystania ze strony będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ta strona ukrywa adresy IP, Twój adres IP zostanie obcięty przez Google w kraju członkowskim EU lub innym państwie EOG przed transmisją do Stanów Zjednoczonych. Tylko w nadzwyczajnych przypadkach Twój pełny adres IP będzie przekazywany do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i obcinany dopiero tam. Google użyje tych informacji, w celu oceny Twojego korzystania ze strony, tworzenia raportów odnośnie aktywności na tej stronie dla jej operatorów i wykonywania innych usług odnośnie działań na tej stronie i użycia Internetu. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz powstrzymać Google przed zbieraniem danych (w tym Twojego adresu IP) poprzez pliki cookies i przetwarzaniem tych danych pobierając i instalując ten plugin do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dalsze informacje dotyczące warunków i zasad użytkowania oraz prywatności danych znajdują się pod adresem Google Analytics Terms of Service lub pod adresem Google Analytics Privacy Overview. Prosimy zapamiętać, że na tej stronie Google Analytics jest uzupełniane przez „gat.anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (IP masking).
2.3. Pluginy i piksel Facebook
Nasze strony integrują pluginy oraz piksel konwersji portalu społecznościowego Facebook, znanego jako Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.
Pluginy Facebook są oznaczane logiem Facebook lub przyciskiem „lubię to” („Like”) na naszej stronie. Opis pluginów Facebook możesz pod następującym adresem : http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
W momencie gdy odwiedzasz nasze strony, plugin łączy Twoją przeglądarkę z serwerem Facebook, wskutek czego Facebook otrzymuje informacje o Twojej wizycie na naszej stronie używając Twojego adresu IP. Jeśli skorzystasz z przycisku „lubię to” kiedy jesteś zalogowany do konta na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem Facebook. W ten sposób Facebook może powiązać twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem. Zaznaczamy, że jako operator strony nie mamy wiedzy o zakresie przekazywanych danych ani sposobach ich wykorzystania przez Facebook
Piksel facebook to fragment kodu w witrynie umożliwiający pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych. Facebook przetwarza dane w naszym imieniu w celu dokonania pomiaru skuteczności i zasięgu kampanii reklamowych i zwrotnego przesyłania statystyk dotyczących osób, które wyświetliły reklamy i podjęły wobec nich działania. Więcej o zasadach działania pikselu facebook znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. W celu uzyskania dalszych informacji sprawdź politykę prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php Jeśli nie chcesz, by Facebook powiązywał Twoje wizyty na naszej stronie z kontem Facebook wyloguj się z Facebooka przed wizytą na naszej stronie.
 
3. Cele, do których wykorzystujemy twoje dane
Twoje dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane, w celu udostępnienia Ci tej strony jako jej użytkownikowi, generowania statystyk jej użycia, mając na względzie ulepszanie i rozwój tej strony oraz zapewnienie Ci usługi pośrednictwa nieruchomości, by odpowiedzieć na Twoje wiadomości i prośby by wysłać ci newsletter, jeśli go wyraziłeś wolę jego otrzymania, by skontaktować się z Tobą w sprawie ustawień, które mogą Cię interesować oraz by analizować Twoje dane w zagregowanej formie dla celów analityki biznesowej.
 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów. Realizowanym przez nas prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie efektywnej obsługi użytkowników naszej strony oraz jej rozwój i usprawnienie, a także budowanie zespołu partnerów biura (agentów nieruchomości).

Podstawą prawną w przypadku wyrażenia woli subskrybowania newslettera będzie Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o którą zostaniesz poproszony w odrębnym procesie.
Podstawą prawną w przypadku wyrażenia woli nawiązania z nami współpracy w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomości będzie Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o którą zostaniesz poproszony w odrębnym procesie, z uwagi niezbędność do zawarcia umowy stowarzyszeniowej,

Jeśli przetwarzamy konkretne dane osobowe na twój temat, które otrzymaliśmy od innego biura nieruchomości albo członka sieci franczyzowej RE/MAX, podstawą prawną ich przetwarzania będzie Twoja zgoda w odniesieniu do artykułu 6(1)(a) RODO, o którą zostaniesz poproszony w osobnym procesie.
Gdy zostaniesz poproszony o zgodę, możesz ją wycofać w każdym momencie. Jednakże, nie wpłynie to na prawomocność przetwarzania danych w okresie poprzedzającym jej wycofanie.
 
5. Ujawnianie i przekazywanie danych
Jeśli jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
· Naszemu franczyzodawcy Elite Franchise Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 4, NIP: 9372731710, KRS: 0000864374 (RE/MAX POLSKA) ;
· Innym biurom i agentom nieruchomości,
· Innym usługodawcom IT, z których usług korzystamy.
 
6. Okresy przechowywania danych
Twoje dane zebrane w sposób automatyczny podczas Twojej wizyty na stronie przechowywać będziemy nie dłużej niż przez sześć miesięcy.
Jeśli zapisałeś się do naszego newslettera, będziemy przechowywać twój adres e-mailowy do czasu odwołania jego subskrypcji. Jeśli zarejestrowałeś się na naszej stronie, Twoje dane będziemy przechowywać dane tak długo, jak istnieć będzie Twoje konto, a więc tylko tak długo, jak istnieć będą zobowiązania prawne do przechowywania twoich danych.

Jeżeli otrzymaliśmy dane w związku z rekrutacją, będziemy je wykorzystywać do czasu wycofania Twojej zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji.
Ponadto, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, które otrzymamy od innych członków sieci franczyzowej co najmniej do zakończenia relacji biznesowej z którymkolwiek z członków tej sieci franczyzowej i później, tak długo jak istnieć będą ustawowe zobowiązania lub żądania nieograniczone czasowo.
 
7. Twoje prawa i przysługujące Ci środki prawne
Osoby fizyczne, których dane osobowe są przez nas przetwarzane i/lub przechowywane posiadają następujące uprawnienia (na zasadach określonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego):
 1. prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli to ma miejsce uzyskania od nas informacji odnośnie:
 · celów przetwarzania przez nas dotyczących jej danych osobowych,
 · kategoriach takich danych osobowych;
 · odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane zostały lub zostaną ujawnione;
 · planowanego okresu przechowywania tych danych osobowych (lub gdy nie będzie to możliwe – kryteriów ustalania tego okresu)
 · oraz żądania wydania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku:
 · gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 · cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas, gdy brak jest innej podstawy przetwarzania;
 · wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 7 poniżej gdy nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 · gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 · gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub prawie polskim;
  5. prawo żądania ograniczenia gromadzenia, przetwarzania lub używania ich danych osobowych, gdy:
 · kwestionuje ona prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 · przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwia się ona usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;
 · nie potrzebujemy już jej danych osobowych do celów przetwarzania, ale są jej one potrzebne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń;
 · wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osób, której dane dotyczą,
 6. prawo cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka została udzielona,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
 8. prawo przeniesienia przechowywanych i/lub przetwarzanych przez nas dotyczących jej danych osobowych do innego administratora;
 9. prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli to ma miejsce uzyskania od nas informacji odnośnie:
 · celów przetwarzania przez nas dotyczących jej danych osobowych,
 · kategoriach takich danych osobowych;
 · odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane zostały lub zostaną ujawnione;
 · planowanego okresu przechowywania tych danych osobowych (lub gdy nie będzie to możliwe – kryteriów ustalania tego okresu)
 · oraz żądania wydania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych;
 10. prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 11. prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 12. prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku:
 · gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 · cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas, gdy brak jest innej podstawy przetwarzania;
 · wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 7 poniżej gdy nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 · gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 · gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub prawie polskim;
  13. prawo żądania ograniczenia gromadzenia, przetwarzania lub używania ich danych osobowych, gdy:
 · kwestionuje ona prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 · przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwia się ona usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;
 · nie potrzebujemy już jej danych osobowych do celów przetwarzania, ale są jej one potrzebne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń;
 · wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osób, której dane dotyczą,
 14. prawo cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka została udzielona,
 15. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
 16. prawo przeniesienia przechowywanych i/lub przetwarzanych przez nas dotyczących jej danych osobowych do innego administratora;
 Cofnięcie uprzednio udzielonej zgody, o którym mowa w pkt (iv) powyżej nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
 
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dane kontaktowe:
RE/MAX PREMIUM
Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna
05-250 Radzymin
ul. Strzelców Grodzieńskich 6

pixel